DANH MỤC BĂNG TẢI 

Danh mục băng tải phổ biến nhất hiện nay mà công ty Tân Tiến đã thực hiện trong suốt quá trình hơn 13 năm trong ngành băng chuyền băng tải.

Danh mục băng tải

🟢 Băng chuyền tải xích nhựa.

🟢 Băng chuyền tải nâng hạ.

🟢 Băng chuyền tải hải sản.

🟢 Băng chuyền tải cấp liệu.

🟢 Băng chuyền tải cao su.

🟢 Băng chuyền tải con lăn.

🟢 Băng chuyền tải PVC.

🟢 Băng chuyền tải lưới inox.


BĂNG TẢI THỰC TẾ.

Băng tải thực tế ứng dụng trong sản xuất:

Bằng tải thực tế

🟢 Băng chuyền tải đưa hàng vào xe.

🟢 Băng chuyền tải đưa hàng lên gác.

🟢 Băng chuyền tải xi măng.

🟢 Băng chuyền tải thùng carton.

🟢 Băng chuyền tải linh kiện điện tử

🟢 Băng chuyền tải phôi chờ nguội.

🟢 Băng chuyền tải sản phẩm nhựa.

🟢 Băng chuyền tải chờ khô keo.


SẢN PHẨM TRUYỀN TẢI.

Sản phẩm truyền tải:

Panel phòng sạch

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


SẢN PHẨM BĂNG TẢI MỚI.

Sản phẩm băng tải mới:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


PHỤ KIỆN BĂNG TẢI.

Phụ kiện băng tải:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


ỐNG CÔNG NGHIỆP.

Ống công nghiệp:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


GIA CÔNG CƠ KHÍ.

Gia công cơ khí:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


VIDEO BĂNG TẢI.

Video băng tải:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


TIN TỨC BĂNG TẢI.

Tin tức băng tải:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.


GIỚI THIỆU VỀ BĂNG TẢI TÂN TIẾN 

Giới thiệu về Băng tải Tân Tiến:

Panel PU

🟢 Đặc điểm 01.

🟢 Đặc điểm 02.

🟢 Đặc điểm 03.

GỬI THÔNG TIN LIÊN LẠC